cszh-TWenfrdeitplrues

Leták zde.

DLE SDÉLENÍ ČEZ SE PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL.ENERGIE NEBUDE TÝKAT OBCE TĚCHLOVICE !!!

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Těchlovice, které se bude konat:

  Dne   Od   Do
  21.03.2019   7:30   15:30

Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.V sobotu 23. února se uskutečnil v Těchlovicích za podpory obce Těchlovický Masopust. Masky se nejprve sešly u obecního úřadu. Poté, co jsme dostali klíč Těchlovic od starosty obce, vyrazily za rytmu řízné muziky na masopustní průvod. Maškary navštívily každé stavení, kde byly zvány a  podle staročeských  tradic popřály každé hospodyni dobrou úrodu a bohatý rok. Masky si také v každém stavení zatancovaly s paní domácí, či hospodářem.
V průvodu byly děti i dospělí převlečeni za různé masky, které si nakonec můžete prohlédnout ve fotogalerii. Masopust se vydařil a přispěl, doufejme, k dobré náladě v obci. Nakonec se většina ještě pobavila u muziky v místní hospůdce.

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem podpořili čtvrtý ročník obnovené tradice v Těchlovicích.

Mgr. Květoslav Kolařík – zastupitel Obce Těchlovice

 

Více fotofrafií naleznete ve fotogalerii.V pátek 11. ledna 2019 oslavila nejstarší občanka obce Těchlovice 95. narozeniny. Za obec Těchlovice přišel jubilantce paní J. Kramářové popřát hodně zdraví do dalších let starosta obce Jiří Hýl.

 


Mateřská škola v Těchlovicích děkuji firmě NT Group, s.r.o. za pomoc při odvozu sběrného papíru z mateřské školy do Kovošrotu Děčín. Zvláštní poděkování pak patří panu B. Novotnému, který pomáhal s nakládkou papíru a sám papír ve sběrně vyložil.
                                                                                                     
                                                                                                         Ŕeditelka MŠ Těchlovice
                                                                                                       Mgr. et Bc. Irena Kolaříková


V neděli 9. prosince 2018, na druhou adventní neděli, přijel vánočně naladit občany nejen z Těchlovic pěvecký sbor Lindušky. Kostelem se linuly koledy, písně z muzikálů i jiné vánoční skladby. Všichni zúčastnění se tak mohli připomenout, že letošní Vánoce se již opravdu blíží.
Mgr. Květoslav Kolařík – pořadatel akce.

 


V sobotu 1. prosince  2018 se uskutečnila za podpory obce Těchlovice akce zahájení Adventu v Těchlovicích. Akce byla určena dětem i dospělým. Děti si mohly vyrobit na vánočních dílnách dekorativní výrobek, dospělí si zase mohli pochutnat na vánočním svařáčku. V 16:30 se většina přesunula před Obecní úřad, kde vystoupily děti z Mateřské školy s pásmem koled a písní, kterým potěšily nejen své rodiče. Na konci svého pásma pak rozsvítily „těchlovický“ vánoční stromeček a zahájily tak adventní čas. A protože večer ještě zdaleka nekončil, tak děti trochu postrašili čerti a přišel i svatý Mikuláš  s anděly. Ti rozdávali dětem balíčky, v nichž každý nalezl kromě ovoce i nějaké sladkosti. Večer se vydařil. Všem, kteří se podíleli na jeho organizaci, děkujeme za podporu.

Velké poděkování pak patří zaměstnancům a dětem z Mateřské školy v Těchlovicích – materiální zajištění, organizační práce, příprava pochutin.

Mgr. Květoslav Kolařík – pořadatel akce zahájení Adventu v Těchlovicích.

 
Další fotografie naleznete ve fotogalerii.V sobotu 3.11.2018 v dopoledních hodinách, proběhl sběr nebezpečných a objemných odpadů z domácností. Všechen odpad, který byl na stanovištích, odvezli pracovníci TS Děčín. Děkujeme všem, kteří si přišli naložit svůj odpad.

 

Cyklistické závody „Těchlovické kolečko“ 4. ročník

V sobotu 22. září 2018 se uskutečnily za podpory obce Těchlovice cyklistické závody pro děti „Těchlovické kolečko“. 
Závodů se zúčastnilo celkem 30 dětí z Těchlovic a okolí. Závodníci prokázali, že jim jízda na kole ani pohyb není cizí a všichni předvedli sportovního ducha a cyklistický um, když dokázali zvládnout trasu na silnici i v mírném terénu. Nechybělo ani převýšení a krkolomné zatáčky. Závod byl zpestřen atarktivní jízdou zručnosti. Na konci byli všichni závodníci vyhlášeni, odměněni účastnickým diplomem a perníkovou medailí. První tři v každé kategorii vystoupili na stupně vítězů a starostka obce jim předala zlatou, stříbrno a bronzovou medaili. 
Poděkování patří všem, kdo se zúčastnili, ale především všem, kdo se podíleli na organizaci závodů.

Obec Těchlovice
– organizace, finanční zajištění.

Mateřská škola Těchlovice – zapůjčení materiálu, výroba výzdoby, organizace závodů, personální zajištění.
Pan Jaroslav Hauzírek, paní Helena Hauzírková – organizace, zpracování výsledků, dobrá nálada, moderování.
Helena Cvejnová - Výroba perníkových medailí.
Jana Černá, Irena Kolaříková - Příprava občerstvení pro závodníky.

Všem zúčastněným děkujeme za podporu akce a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Květoslav Kolařík – pořadatel závodu „Těchlovické kolečko“.

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU
© 2003 - 2019 Obec Těchlovice nad Labem. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek pro obce - IVT služby