csenfrdeitplrues
PO, ST 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.


   V sobotu 22. února se uskutečnil v Těchlovicích za podpory Obce Těchlovice Těchlovický masopust. Masky se nejprve sešly v Babětíně, kde jsme dostali klíč Těchlovic od starosty obce, a pak vyrazily za rytmu řízné muziky na masopustní průvod. Maškary navštívily každé stavení, kde byly zvány a podle staročeských tradic popřály každé hospodyni dobrou úrodu a bohatý rok. Masky si také v každém stavení zatancovaly s paní domácí, či hospodářem.
   V průvodu byly děti i dospělí převlečeni za různé masky, které si nakonec můžete prohlédnout ve fotogalerii. Masopust se vydařil a přispěl, doufejme, k dobré náladě v obci. Nakonec se většina ještě pobavila u muziky v místní hospůdce.

Poděkování patří všem, kteří jakýmkoli způsobem podpořili pátý ročník obnovené tradice v Těchlovicích.

Mgr. Květoslav Kolařík – zastupitel Obce Těchlovice.

 
Další fotografie naleznete ve fotogalerii.
Fotografie na rajce.netNa žádost občanů obce, byly v Těchlovicích před obecním úřadem a v Přední Lhotě na křižovatce ke kamenolomu umístěny kontejnery na tříděný odpad - papír.

 


INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060690167 ve Vaší obci / městě:

Těchlovice

   Dne    Od    Do
   05.03.2020    7:30    15:30

Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Na uvedených webových stránkách se odběratelé mohou rovněž přihlásit k bezplatnému individuálnímu zasílání oznámení o poruchách a plánovaných přerušeních dodávky elektřiny.
Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

S pozdravem.

ČEZ Distribuce, a. s.

  
   V sobotu 7. prosince uspořádala kulturní komise v Těchlovicích akci Rozsvícení vánočního stromku. Pro děti byly připraveny vánoční dílničky, pro dospělé pak svařáček. Adventní večer zpříjemnily svým tanečním vystoupením také děvčata z Těchlovic – Emička, Kája, Bětka a Anička. V podvečer vystoupila MŠ Těchlovice se svojí vánoční besídkou a vánoční přání pak pronesl starosta obce Jiří Hýl. Poté jsme již všichni společně rozsvítili stromeček a vyčkali jsme na příchod čertů, andělů a Mikuláše, kteří dětem přinesli nadílku. Děkujeme všem, kteří přispěli svojí pomocí ke zdárné organizaci akce. Všem příchozím děkujeme za účast a podporu této již tradiční akce.

 

                                                                                                                                             Mgr. Květoslav Kolařík

 

Další fotografie naleznete ve fotogalerii.

 V sobotu 23. a 30. listopadu proběhly brigády na odklizení  nepořádku na budově kulturního domu v majetku obce. Na brigádách se sešlo dohromady 24 lidí, kteří pomohli odklidit celkem 15t nepořádku a provést vyřezání a úklid náletových dřevin. Všem, kteří se brigády zúčastnili patří veliké poděkování. Poděkování patří i místnímu kamenolomu, který poskytl na odvoz odpadu tři kontejnery.
                                                                                                                        
                                                                                                                                                                        Jiří Hýl
                                                                                                                                                                       starosta 


 
 
 

   V sobotu 23. listopadu se konalo v restauraci U Kaštanu posezení při harmonice. Akce se vydařila, všichni přítomní strávili pěkný večer při muzice a dobré náladě.

 


10. listopadu
uspořádala kulturní komise Obecního úřadu v Těchlovicích zájezd ne jenom pro děti do Aquaparku v Čestlicích. I když byla účast skromná, zájezd se vydařil a děti byly spokojené.
Za pořadatele zájezdu Mgr. Květoslav Kolařík V sobotu 9. listopadu 2019 starosta obce Jiří Hýl přivítal do života nové těchlovické občánky. Přivítáno bylo celkem 9 miminek. Maminky obdržely z rukou pana starosty kytičku a miminka pěknou hračku. Na závěr se všichni zapsali do pamětní knihy obce Těchlovice.
O kulturní vystoupení se postaraly děti z mateřské školy.

 
Více fotografií naleznete ve fotogalerii.V sobotu 28. září 2019 se uskutečnily za podpory obce Těchlovice cyklistické závody pro děti „Těchlovické kolečko“. Závodů se zúčastnilo v šesti kategoriích celkem 19 dětí z Těchlovic a okolí. Závodníci prokázali, že jim jízda na kole ani pohyb není cizí a všichni předvedli sportovního ducha a cyklistický um, když dokázali zvládnout trasu na silnici i v mírném terénu. Nechybělo ani převýšení a krkolomné zatáčky. Na konci byli všichni závodníci vyhlášeni, odměněni účastnickým diplomem a perníkovou medailí. První tři v každé kategorii vystoupili na stupně vítězů a starosta obce jim předal medaili. V průběhu si děti mohly vyzkoušet i jízdu zručnosti na překážkách.
Všem zúčastněným děkujeme za podporu akce a těšíme se na další spolupráci.

Mgr. Květoslav Kolařík – pořadatel závodu „Těchlovické kolečko“.Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU