cszh-TWenfrdeitplrues


Vážení spoluobčané,

pokud topíte kotlem na tuhá paliva I. nebo II. emisní třídy (nejstarší kotle, zpravidla s datem výroby před rokem 2000), pak dle Zákona o ochraně ovzduší (201/2012 Sb.) tyto kotle nebudete moci od září 2022 využívat. Sankce za porušení tohoto ustanovení jsou zákonem stanoveny až do výše 50 tis. Kč a mohou být uplatňovány opakovaně až do doby sjednání nápravy.
V našem kraji existuje nemálo občanů, kteří by si takový kotel rádi vyměnili, ale nedisponují dostatečnými prostředky. Všechny předchozí výzvy kotlíkových dotací byly nastaveny tak, že si domácnosti musely výměnu kotle financovat z vlastních zdrojů a až zpětně obdrželi část prostředků zpět (dotace ex post). Nová a pravděpodobně poslední výzva kotlíkových dotací přináší pro náš kraj přelomovou změnu.
Obce mají možnost zažádat o dotaci u Státního fondu životního prostředí na finance, ze kterých jednak mohou zaplatit odborníka (dotačního specialistu), který občanům (žadatelům) pomůže s podáním žádosti o dotaci a jednak z této dotace poskytnou bezúročnou půjčku na předfinancování výměny kotle.
Občané si za ně zafinancují výměnu kotle, popř. celé otopné soustavy, obdrží podporu v podobě kotlíkové dotace a tuto použijí k navrácení peněz obci. Nutno podotknout, že ani obce, které se zúčastní, nepřijdou zkrátka. Po úhradě půjčky obyvateli si tyto prostředky mohou nechat a financovat z nich vlastní environmentální projekty (výsadbu zeleně, zateplování, retenční nádrže atd.).
Výše dotace a podporované kotle
Nezbytnou podmínkou pro účast v 3. vlně kotlíkových dotací je likvidace kotle na tuhá paliva I. nebo II. emisní třídy a výměna za jeden z níže uvedených zdrojů.

80 % způsobilých výdajů
nejvýše 120 000 Kč

Tepelné čerpadlo

80 % způsobilých výdajů
nejvýše 120 000 Kč

Automatický kotel na biomasu

80 % způsobilých výdajů
nejvýše 100 000 Kč

Ruční kotel na biomasu (je  vyžadováno současné užití akumulační nádoby, nádoba musí mít objem min. 55l/kW)

Mechanismus fungování kotlíkové dotace

Občan nahlásí obci zájem vyměnit svůj starý kotel na tuhá paliva za tepelné čerpadlo, nebo za kotel sloužící ke spalování biomasy.

Obec obdrží pro tohoto občana prostředky 150 000 až 200 000 Kč. (podle typu)

Dojde k podání žádosti, pokud je schválena, obec převede občanovi proti podpisu na smlouvě na jeho účet bezúročnou půjčku.

Občan si nechá vyměnit za tyto prostředky kotel a je požádáno o proplacení dotace.

Občan obdrží dotaci z krajského úřadu na svůj účet. Tuto částku obratem převede zpět obci. Zbývající částku může splácet postupně max. ve výší 2 000 Kč měsíčně nebo ji kdykoliv může obci poslat zpět celou.

Obec si tyto prostředky ponechá na své enviromentální projekty a ušetří tak vlastní prostředky, které bude moci využít jinak. Z těchto peněz může např. zateplit Základní školu, vysázet zeleň apod.

Modelový příklad  

Příklad 1 – instalace tepelného čerpadla s celkovými náklady 180 000 Kč.

Občan obdrží 180 000 Kč od obce jako bezúročnou půjčku na výměnu kotle.

Vymění svůj kotel s fakturací 180 000 Kč.

Po vyúčtování občan obdrží dotaci na svůj účet v celkové výši 120 000 Kč.

Občan vrátí částku 120 000 Kč obci A zbývá mu vrátit 60 000 Kč. Tuto částku 60 000 může obci splácet 10 let nebo kdykoliv uhradit celou (podle své finanční situace).

Celková bilance: čerpadlo stálo 180 000 Kč, občan uhradil 60 000 Kč, 120 000 Kč pokryla dotace.

Co udělat, pokud se chcete této kotlíkové dotace účastnit

POKUD MÁTE ZÁJEM ZÍSKAT DOTACI DOPŘEDU FORMOU BEZÚROČNÉ PŮJČKY – kontaktujte Obecní

úřad – starostu č. tel. 601 591 251

nebo místostarOstu Č. tel. 725 779 642

Předběžný zájem nahlaste nejpozději do 6. května 2019.

Podle zájmu občanů rozhodne zastupitelstvo o podání žádosti o dotaci.

 

Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU
© 2003 - 2019 Obec Těchlovice nad Labem. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek pro obce - IVT služby