csenfrdeitplrues
PO, ST 8:00 - 11:00 a 11:30 - 17:00 hod.
nemkronik2 

Německá kronika byla psána od roku 1881 do 2 světové války. Nyní je uložena v okresním archivu v Děčíně (na Děčínském zámku). Studovna okresního archivu je veřejně přístupná. Tato kronika byla přeložena do češtiny a česká kronika je dopisována dodnes. Tato kronika je doplněna novinovými články. Zajímavé jsou například o vysvěcení zvonu na Milířsku z r. 1932.     nemkronik1 1   nemkronik1 2

  

Zde jsou některé zprávy z kroniky:

1881

 • Byla zřízena četnická stanice.
 • Zbořena dřevěná škola a postavena zděná.

1882

 • Na základě sčítání byl zjištěn počet domů:            a obyvatel:

             Těchlovice                                          64                    416

             Přední Lhota                                        26                    148

             Zadní Lhota                                         10                    62

             Přerov                                                  20                    127

              Milířsko                                               12                    52

             Vitín                                                     17                    120

            Rytířov a Babětín                                 75                    424

            Celkem                                               224                  1349

 • Při stavbě nádražní budovy byl nalezen „Těchlovický poklad“.V hloubce asi 60 cm byla nalezena hliněná nádoba,ve které bylo asi 60 kusů bronzových šperků-náramky,prsteny,jehlice,šipky do oštěpů.Stáří těchto předmětů je odhadováno asi na 4 000 let. Část je uložena v Děčínském muzeu.
 • Lodí byl dopraven nově odlitý zvon pro kostel. Jeho váha-136 kg.
 • Na hřbitově postavena „Pechancova hrobka“.

1883

 • V tomto roce byla vysoká úroda ovoce. Za sezonu bylo v Těchlovicích naloženo celkem 56 lodí ovocem.Do každé lodě se vešlo přibližně 4 000 pětilitrů(asi  pětilitrových košů.) ovoce.

1884

 • 6 dubna se narodil v Těchlovicích Dr.Fritz Seemann. Tento vědec se věnoval mineralogii, petrografii, geologii, paleontologii a pedagogii.Během svého života působil ve vídeňském Geologickém ústavu,v městském muzeu v Ústí nad Labem a poté působil jako profesorna katedře v Děčíně-Libverdě.Padl v 1 světové válce v Srbsku v roce 1914.
 • Zemřel nejbohatší občan,podnikatel a  majitel loděnice  pan Pechanz.Byl mu vystrojen velkolepý pohřeb,na který se z širokého okolí sešlo kolem 3000 lidí.
 • Jak uvádějí statistiky přepravili soukromí čeští loďaři po proudu 1 410 000 tun zboží,z toho 1 284 000 tun uhlí.Proti proudu přepravili 26 000 tun zboží.

1885

 • V Těchlovicích byl poprvé zřízen poštovní úřad.
 • V loďařské škole probíhala výuka 27 frekventantů.

1886

 • 28 února opět abnormální mráz až -28 stupňů celsia.
 • 3.května ještě sněžilo,ale ve dnech 15-29.května teplota vysoko stoupala a bylo naměřeno až  + 39 stupňů celsia.
 • byly postaveny domy č.p.69 a 70.
 • v Pechanzově loděnici,která byla nejvýkonnější na Ústecku byl postaven a spuštěn na vodu pozoruhodný vlečný člun. Dostal jméno „Diamant“, byl postaven z dubového dřeva a železa a svými rozměry 43,8x9x1,8m  byl největším labským plavidlem. Jeho nosnost byla 70 vagónů uhlí-750 tun. V Těchlovicích vznikla další loděnice Josefa Fr.Bohma. Fyzicky nejnamáhavější prací bylo rozřezání kmenů na fošny o tloušťce 6-10 cm.Mnohdy se rozřezávali kmeny stromů délky až 30 metrů a průměru až 1 metr.Řezalo se pilou 2-2,5m dlouhou s rukojeťmi kolmo k listu pily. Kmen se zvednul do výšky,jeden dělník stál nad a dva pod kmenem a řezali a řezali.Později se  řezali fošny rámovou pilou s parním pohonem,ale takto vyrobené fošny prý nebyli tak kvalitní,jako ty řezané ručně.

1887

 • Postaven dům č.p. 71.
 • Vlivem chladného počasí nedozrálo víno.

1888

 • Povodeň na Labi,voda stuopla 4,68 m nad normální stav.

1889

 • Díky zavedení řetězových remorkérů byla průměrná nosnost lodí 275 tun a posádku tvořili 3-4 muži, za rok mohla loď uskutečnit 6-7 plaveb Ústí-Hamburk.Pro porovnání v roce 1842 to bylo 60 tun,6-7 plavců a 2-3 plavby za rok.Z Hamburku se dovážena především bavlna a vlna,ledek,rýže,káva,tabák a tropické dříví.Dobrým vývozním artiklem byl také lomový čedičový štěrk ,který se vozil na různé stavby v Německu od Drážďan až po Berlín.

1890

 • V Těchlovicích byly postaveny další dva nové domy č.p.32 a 73.
 • 18.8.byl zahájen provoz na nové železniční trati z Velkého Března do Úštěku.
 • Při povodni voda stoupla 5 m nad normální stav.

1891

 • Proběhlo sčítání lidu s těmito výsledky:

          Těchlovice                   471 osob

          P.Lhota                        151 osob

          Z Lhota                         70 osob

          Přerov                           60 osob

          Milířsko                        55 osob

          Celkem                        807 osob

 • V obci byla dvoutřídní škola, pošta, loděnice, přístav, několik  hospod a kostel. Asi nejaktivnější byl „Klub turistů“.

1892

 • Léto vyjímečně suché a teplé např 12.8. v 18 hodin bylo ve stínu 40 stupňů celsia.Pro velký nedostatek vody byly všechny studny uzamčené a voda se vydávala pouze v určený čas.Labe se dalo bez problémů přecházet.
 • V listopadu  přišel veliký mráz,lodě na Labi zamrzly,aby je led nerozmačkal pracovalo 150 lidí na jejich vysekání z ledu.

1893

 • Mrazy v lednu dosahovaly až -28 stupňů.
 • Velká změna teploty nastala mezi 24 a 25 lednem.24 ledna ve 24 hodin bylo -24 stupňů,ale v 8 hodin 25 ledna už teploměr ukazoval  +7 stupňů. Celsia.
 • Ve dnech 24-26.6. teploměr ve stínu stoupal až na 44 stupňů celsia.
 • Pro nedostatek krmiva musel být porážen dobytek,aby zbylo krmení pro ostatní.

1894

 • V dubnu bylo i v Těchlovicích pozorováno světlo polární záře.
 • Byl postaven dům č.p.47.

1895

 • V lednu napadlo 75 cm sněhu.
 • 29.3. Labe vystoupilo ze svých břehů-6,3 m nad normální stav.
 • postaveny nové domy č.p. 74 a 75 v Těchlovicích.
 • 15.10. byly uvedeny do provozu kostelní hodiny s novými ciferníky.

1896

 • 6.5. voda vystoupila v domě č.p. 39 až do předsíně,v domě č.p. 2 zatopila stáj.
 • na „volské zahradě“ byl postaven dům č.p. 77. (Naproti obchodu).

1897

 • Učedníci a pomocníci v Těchlovické loděnici pocházeli i od domkařů a sedláků z hor.Přicházeli z domova v pondělí ráno,přinesli si chléb,tvaroh,tvarůžky a máslo na celý týden a přenocovali v „boudě“u loděnice.To jim umožnilo před a po skončení práce vykonávat různé práce v úkolové mzdě(řezání hřebů a klínů,vystrojování kajut a jiné.)V zimě se pracovalo od 7 do 17 hodin,v létě od 6 do 18 hodin.Přestávka byla 1/2hodinová na svačinu a hodinová na oběd.Nejprve to bylo vtloukání těsnění z koudele do spár,dehtování,potom nasazování hřebů a prořezávání spár mezi fošnami.Mezi těžší práce patřilo nošení vody v dřevěných džberech do lodí pro zjištění těsnosti,nebo manipulace s fošnami a trámy.Ve třetím roce učení již vykonávali všechny práce v loděnici.Kdo bydlel poblíž,musel vstávat okolo páté hodiny,maminka mu připravila snídani a dva dvojité krajíce a džbánek kávy s sebou.Ke svačině byla snědena polovina a vypita sklenička kořalky,která především v zimě zahřála.Zbylý dvojitý krajíc byl sněden v poledne.Doma už čekalo teplé jídlo,jako brambory se slaninou nebo zelím,rýže,fazole,hrách,prosté jáhly a jiné,vše bez masa.Maso bývalo pouze v neděli.

1902

 • V Přední Lhotě postavena hasičská zbrojnice.

1904

 • Mezi Děčínem a Nebočady se buduje druhá kolej.

1903

 • Svého maxima dosáhla přeprava zboží po Labi. Uhlí bylo přepraveno 2,36 milionů tun.Potom přeprava klesala,protože se zboží přepravovalo hlavně železnicí.

1905

 • Druhá kolej se buduje i v úseku Nebočady-Ústí Střekov.

1916

 • Poprvé se zavádí letní čas.
 • 5.června se konal první severočeský automobilový závod-“Jízda spolehlivosti“, kterého se zúčastnil i pan Pechanz z Těchlovic se svým vozem „Walter“. Trať měřila 183 km,start v České Lípě a dále Kravaře, Žandov, Děčín, Hřensko, Č.Kamenice, Rumburk ,Cvikov, Mimoň a Česká Lípa. Každé vozidlo muselo být plně obsazeno a v každém voze jel kontrolor,který zapisoval trestné body:Za výměnu,nebo čištění svíčky 3 body,za čištění jehly karburátoru,nebo opravu přívodu paliva 2 body,za „zdechnutí“motoru 5 bodů,za vypovězení motoru v horském úseku 10 bodů,doplnění vody 10 bodů,nedobrovolné zastavení-dobytek, žel.přejezd 1 bod. Závodu se zúčastnilo 36 závodníků,20 dojelo bez ztráty bodů (Pechanz se strátou bodů), s tím nikdo  nepočítal a při vyhodnocení byl tedy nedostatek cen. Pořadatelskou službou bylo pověřeno i 70 cyklistů z několika cyklistických spolků.
 • První světová válka vyžaduje materiál na zbraně,musí se odvádět barevné kovy jako hmoždíře, mosazné kliky a podobně. Mosazné kliky se nahrazovali železnými.
 • V celé obci probíhal sběr kopřiv, které sloužily k výrobě látek pro vojáky.

1922

 • Osvětlovací společnost zřídila osvětlení obce.

1923

 • Osvětlovací společnost“ vybudovala na základě povolení  ze 17.6.1922 rozvodnou síť elektrické energie v Těchlovicích, Přední a Zadní Lhotě.

1924

 • Postaven dům č.p.94 v Přední Lhotě.
 • 22.5. byl rozhlasem vysílán první pořad-koncert.

1927

 • V Babětíně se ustavilo „Osvětlovací společenstvo“, které na náklady svých členů zřídilo místní síť rozvodu elektrické energie,včetně trafostanice. Babětín byl připojen vedením 10 KVz trasy staré město-Těchlovice. Kolaudace proběhla 15.10.1927

1928

 • 10.7.Teplota ve stínu stoupá až na 39 stupňů.
 • Na zkoušku byla zavedena autobusová doprava, která se však neosvědčila.

1929

 • Teplota v únoru klesla na -31 stupňů.
 • Na Milířsku se zavádí elektrizace.

1930

 • Vodné se platí podle místností v domě. Za kuchyň 40 Kč,za ostatní místnosti 1 Kč.
 • V Těchlovicích u č.p.1 byla přeložena silnice blíž k Labi.
 • V hostinci č.p. 44 se vaří polévka pro chudé děti na účet obce.
 • Pro přepravu zboží po Labi sloužilo ještě 134 lodí.Největším loďařem byl V Pechanz v Přerově (syn Josefa Pechanze), který měl 13 lodí, dále v Dobkovicích  12 lodí, v Ústí 8 lodí ...V severních Čechách,zřejmě i v Těchlovicích se přestavovali lehké lodě vyrobené většinou v Budějovicích na lodě pro plavbu dál po Labi.Nosnost takto upravených lodí se tak zvýšila z 60 tun na 100-150 tun nákladu a ponor na 1,2 až 1,4 m.

1931

 • Na Pechancově louce veliká slavnost „Všeněmců“,na kterou se sešlo z celého okolí kolem 3000 lidí.Všechny domy byly slavnostně vyzdobeny,přes obec prošel slavnostní průvod.
 • Ve volbách bylo celkem 18 mandátů,z toho byl pouze jeden Čech.
 • V obci se za rok spotřebovalo 936 hl piva,496 l vína,292 l lihovin, bylo poraženo 46 krav, 8 jalovic, 92 telat a 240 vepřů.
 • V lesích bylo odstřeleno 54 zajíců,18 bažantů,2 srny,20 divokých králíků,6 veverek a 5 koček.

1932

 • Na hřbitov byl zaveden vodovod.
 • V Přední Lhotě pan M.T.zřizuje koupaliště u Labe.
 • Na Milířsku byla vysvěcena  nová kaplička.
 • V Přerově byly postaveny domy č.p.25 a 26 v Těchlovicích dům č.p.116.
 • Nezaměstnanost v obci stoupla na 10 %.

1935

 • Na zamrzlém Labi se prolomil led s dvěma dětmi 6 a 9 let a utonuli.
 • 26.9. byla socha Jana Nepomuckého shozena do potoka u restaurace.
 • Za rok se narodilo 15 dětí, zemřelo 16 lidí a bylo uzavřeno 16 sňatků.

1936

 • Vyhořela poslední došková budova-č.p.42.
 • Na Milířsku byl zasazen pamětní kámen na památku smrtelného zranění lesního dělníka.
 • Na četnickou stanici byl zaveden státní telefon.
 • Za rok bylo poraženo 50 krav, 93 telat 199 vepřů a 10 kozlat.
 • V obci se chovalo 182 hovězího dobytka, 5 koní, 74 vepřů a 89 koz.
 • Vypilo se 574 hl piva sudového, 137 hl piva lahvového, 273 l vína, 204 l lihovin.

1937

 • Pechancův majetek koupila Jíčínská česká banka.
 • Po válce p.Pechanc uložil 18 milionů korun do německé banky,ale při inflaci o ně přišel.
 • V německé škole se učilo 130 dětí ve 3 třídách, v české škole bylo jen 14 žáků v jedné třídě.
 • Knihovna disponovala 500 německými svazky a česká knihovna 200 svazky.
 • O vánocích byl na náměstí u kameného mostu postaven vánoční strom, který byl osvětlen elektrickými žárovkami.
 • Za rok se narodilo 18 dětí, zemřelo 16 osob a bylo uzavřeno 19 sňatků.
 • Na prostranství u bývalého pivovaru pořádali“Henleinovci“ slavnosti na odtržení sudet od Čech.

1938

 • V kamenolomu byly umístěny strojní pušky.
 • v č.p.12 onemocněl dobytek slintavkou a kulhavkou.
 • 23.9. byly vyvěšeny prapory s hákovým křížem.
 • 24.9. Těchlovice obsazeny českým vojskem
 • 30.9. se 23 mužů z Těchlovic zúčastnilo kopání zákopů v Malém Březně.
 • Slintavka a kulhavka se rozšířila do dalších 14 stavení.
 • 9.10. odchází z Těchlovic české vojsko a ihned je na kostel vyvěšen prapor s hákovým křížem.Ve 12:15 vyzvání zvony.Po obou silnicích podél Labe postupují německé oddíly od Nebočad,doprovázené motorovými čluny.
 • 11.10. opět vyzvání všechny zvony na oslavu příchodu Němců, na kopcích se pálí ohně.
 • Na druhém břehu Labe obnovena vlaková doprava, jezdí 8 vlaků denně, u nás zatím vlaky nejezdí. V Protektorátu se zavádí řížská marka.
 • od 15.10. Těchlovická pošta razítkuje poštu oslavným razítkem:“Jsme volni“ „hákový kříž“ „To děkujeme vůdci-letovisko Těchlovice nad Labem“.
 • 16.10. probíhá v Ústí nad Labem manifestace osvobozených Němců, které se zúčastnilo asi 160 000 lidí.

1939

 • Podle sčítání obyvatel žilo v Těchlovicích 473 mužů a 563 žen.V tomto roce se zde narodilo 39 dětí, zemřelo 14 občanů a bylo uzavřeno 20 sňatků.

1940

 • Při záplavě na Labi byl naměřen 1 metr vody na silnici u hostince č.p.1.
 • 15.4. byla zavedena autobusová doprava do Děčína, celkem jezdilo 5 spojů tam a zpět.
 • 22.7. Přes Přední Lhotu a Babětín bylo kladeno plynové potrubí současně s kabelovým.

1941-1945

 • V této době  byl široký výběr hospod,v Těchlovicích byly 3(č.p.1,Pošta a „U přístavu“).V Přední Lhotě byla hospoda „U Staňků“ a Česká  hospoda-Vilagi.V Přerově byly 2 hospody.VBabětíně 2 hospody.
 • V Přední Lhotě č.p.94 byla za války dobře vybavená zámečnická dílna,ve které se opravovali pásy pro transportéry „hakl“. Vedle tohoto domu č.p. 94 u hlavní silnice směrem ke hřišti  byla čerpací stanice, kde se prodávali 2  druhy benzínu a nafta. Zásobní nádrže jsou dodnes (2004)v těchto místech zakopány.
 • Během války skončila výroba dřevěných kolíčků na prádlo,které se vyráběli v dřevěné dílně, která stála u dnešního vjezdu do měnírny na potoce,který poháněl stroje. Dále během války skončila výroba knoflíků v Přední Lhotě v č.p. 165   (naproti Vilagi), kde se vyráběli kovové smaltované knoflíky,které zde balili do dřevěných krabiček a teprve pak byly expedovány.
 • Během války také skončil provoz „nevěstinců“-jeden byl v Přední Lhotě v hospodě č.p.166
 • dva byly v Přerově naproti sobě přes silnici „na hupu“ a další v hospodě v Zadní Lhotě č.p.74
 • Ve válce padlo 112 Němců z Těchlovic.
 • Během války zanikla Pechanzova firma a loděnice.

1945

 • Na konci války při ústupu německé armády zastavilo asi 100 německých aut s nákladem textilu, potravin a zbraní na silnici od tunelu v Jakubech až po Přerov. Posádky těchto aut utekly na druhý břeh Labe, protože se domnívali,že tuto stranu osvobodí americká armáda a oni se tak vyhnou zajetí u rusů. Občané Těchlovic do těchto aut chodili a brali si co potřebovali. Podezřelá kolona aut byla nahlášena spojeneckým vojskům a bylo zahájeno ostřelování kolony  z letadel, při kterém zahynuli 4 Angličané, 1 Polák, 1 Němec a 2 ženy z Těchlovic.
 • válkou byla značně omezena doprava po Labi a v roce 1945 ukončily všechny saské parníky plavbu do Čech.
 • Po válce 25.5.rozvážel evakuační vlak české zaměstnance drah. V Těchlovicích byl prvním p. Šindler.
 • Při evakuaci Němců byl v obci vyhlášen ve 2 00 hod. v noci poplach a určení Němci se museli do 30 ti minut dostavit s rodinami a se zavazadlem max. 30 kg  na louku v Přední Lhotě. Zde byli předáni československé vojenské jednotce,která je odvedla přes Rychnov až na hranice NDR. Odsunuto bylo asi 200 lidí a pro zavazadla měli k dispozici 2 povozy.Přibližně za 3 týdny proběhl další transport a v Těchlovicích mohli zůstat pouze Němci ze smíšených manželství (např. p.Svobodová v č.p. 85 v P.L.). Klíče od prázdných domů byly odevzdány na úřadovně místní správní komise,která je potom rozdělovala příchozím Čechům.Do konce roku 1945 bylo takto osídleno 116 domů,dne 27.12.nebylo obsazeno ještě 6 domů.
 • 6.9. vznikl místní národní výbor,který měl 14 členů.
 • V obci byl 1 řezník, 1 holič, pekař, 2 krejčí č.p. 115 a 49, 1 zámečník č.p. 94, 2 obuvníci č.p. 54 a 42, malíř pokojů č.p. 109, hrobník č.p. 9,četnická stanice a knoflíkárna č.p.26.
 • 21.10.-vyhlášena pracovní povinnost všech Němců, kteří potom pracovali na úpravě terénu pro hřiště a na telefonní instalaci.
 • 50 občanů Těchlovic bylo vysláno na brigádu na těžbu uhlí pro Těchlovice.
 • 28.10.byla vysazena „lípa svobody“ před hospodou č.p.1 (točna).

Dotace od MMR ČR


Projekt „Oprava místní komunikace 18c
kolem
hřbitova do Přední Lhoty„ byl
realizován za
 přispění prostředků státního
rozpočtu ČR z
programu Ministerstva
pro místní rozvoj.
                                             

Partnerská obec


Těchlovice u Hradce Králové

MŠ Těchlovice

mstechlovice

Živá obec

                                                                                                                                                                                                               

Odběr obecního hlášení

Vyplněním kontaktních údajů souhlasím se zasíláním e-mailů Hlášení obecního úřadu.

Hlášení závad

Chcete-li nahlásit jakoukoliv závadu v rámci katastru obce, využijte našeho formuláře. Kliknutím na tlačítko níže se dostanete na formulář Hlášení závad. Děkujeme předem za spolupráci.

NAHLÁSIT ZÁVADU
© 2003 - 2019 Obec Těchlovice nad Labem. Všechna práva vyhrazena. Tvorba webových stránek pro obce - IVT služby